Uygulamalar

Yatay Ambalajlamada Statik Uygulaması

Yatay ambalaj makinesinde çözülme sırasında film yüzeyinde oluşan statik elektrik filmin merdanelere dolanmasına, metal yüzeylere yapışarak kenarlarının hatalı yapışmasına, statik elektriğin etki alanı içerisine giren toz zerreciklerinin yüzeye yapışarak paketlenen üründe kirliliğe neden olmasına ve dolayısı ile hatalı üretime neden olacaktır.

açık en film malzemesinden katlanarak ambalaj yapılıyorsa, aynı yüzeyin karşılıklı geleceği aşikardır bu durumda aynı yüzey aynı elektron kutpuyla yüklü olacağından yüzeyler birbirini iteçektir  bu durumda  katlamanın düzgün olması beklenemez, paketler şekilsiz birleştirme uçları açık olabilir, film açık en halindeyken statik elektriğin alınması bu problemi ortadan kaldıraçaktır.

Puls Anti statik barlar şekilde görüldüğü gibi her iki yüzeye ve filme bakacak şekilde yerleştirildiğinde çözülme sırasında oluşan elektrostatik yük nötralize edilerek problemler giderilmiş olacaktır.