Uygulamalar

Şişirme Makinesi Statik Uygulaması

 Şişirme makinelerinde belirli miktardaki ergimiş plastik püskürtücü kısımdan çıktığı andan itibaren sıcaklık, basınç ve sürtünmenin etkisiyle yüksek miktarda bozucu statik yüke maruz kalır. Bozucu statik yük ergimiş plastiğin kalıba yapışmasına neden olarak üretim hatalarına yol açar. Ayrıca çoklu şişirme yapan makinelerde erimiş plastikler bozucu statik yükten dolayı birbirleri ile çekme/itme eğilimi gösterecek ve sağlıklı üretimi etkileyerek, ürün firelerine sebep olacaktır.

Problemin çözülebilmesi için püskürtücü kısımlara anti statik çubuk yerleştirilerek ortamda bulunan bozucu statik yük nötralize edilerek sağlıklı ve kaliteli bir üretim sağlanmış olacaktır.