Uygulamalar

Parizyon Makinelerinde Statik Uygulaması

 Prison makinelerinde plastik prisonlar kalıp başlığının boşluğundan düşerken sıcaklık ve basıncın etkisiyle bozucu statik yükün etkisi altında kalır. Bu yük prisonun makine parçalarına yapışmasına neden olarak üretim hatalarına neden olacaktır. Ayrıca çoklu prison makinelerinde bozucu statik yükten dolayı birbirleri ile çekme/itme eğilimi göstererek ürün üzerinde bozulmalara neden olacaktır.

Problemin çözümü için kalıp bölgesinin üst kısmına yerleştirilecek bir PULS DC ortamdaki statik elektriği nötralize edecek ve sağlıklı bir üretimi sağlayacaktır.