Uygulamalar

Ofset Baskı Makinasında Statik Uygulaması

Ofset baskı makinelerinde üst üste dizilmiş kâğıt balyaları makineye otomatik olarak tek tek verilmektedir. Özellikle ince kâğıtlarda ve PVC ürünlerin makineye yüklenmesi sırasında ift kâğıt alınarak makinede kısa süreli durmalara yol açtığı, ürünlerin baskı yüzeylerinin tozlanarak baskı kalitesinin düşmesine neden olduğu ve operatörün sürekli elektrik şoklarına maruz kaldığı gözlenmektedir. Buda yapılan işte firelerin artmasına, iş ve zaman kaybına neden olacağından istenmeyen bir durum yaratır. 

Bu problemin giderilebilmesi için puls anti statik Nozzl?ları şekilde görüldüğü gibi yerleştirilir. Nozzl'lar kâğıt balyalarının aralarına iyonize edilmiş hava tatbik ederek elektrostatik yapışmaları önleyecek, kâğıtların teker teker alınmalarını ve aynı zamanda mevcut toz zerreciklerinin yüzeyden atılmasını sağlayarak problemlerin önüne geçecektir.