Statik elektrik nedir ? ; Yüklerin birbirleriyle etkileşim sonucu oluşan kuvvet statik (durgun) elektrik olarak adlandırılır. Statik elektrik, iki farklı yüzeyin birbiriyle temasa girip ayrılmaları sonucunda oluşan tepkidir ve bu etki pozitif ve negatif elektronların serbest bırakılması ve işaretlerinin değişmesinden dolayı oluşmaktadır. Malzeme iletken değilse yük çok fazla iken, deşarj (boşalma) süresi çok uzundur. Malzeme yalnızca elektrostatik deşarj sistemi uygulanması durumunda deşarj olur. Deşarj genelde insanın farklı potansiyelde bir yere teması ile olur ve çok hızlı gerçekleşir. Bu deşarjı çıplak ayakla halı üzerinde yürürken ayaklarımızın karıncalanmasından, yürüme esnasındaki sürtünmelerden, araçlara inip binmekten, çalışılan masadan, giyip-çıkarılan elbiselerden hissetmek mümkündür.

statik elektrik nedir

statik elektrik nedir

Farklı ya da aynı yüklerin birbirleriyle etkileşimi, iletken ya da yalıtkan iki maddenin temas etmesi ve sonra ayrılması veya sürtünme meydana getirmesi sonucunda statik elektrik kendiliğinden meydana gelir. Bunun nedeni temas halinde olan maddeler arasında, temas yüzeyi boyunca elektron transferinin gerçekleşmiş olmasıdır. Bu iki maddenin birbirinden ayrılması durumunda ise, sınır tabakası ortadan kalkar ve bu maddelerin elektron fazlalığı (negatif yüklenme) ve diğerinde ise elektron azlığı (pozitif yükleme) meydana gelir. Sonuç olarak bu iki ayrı yük birbirini çeker ve arada bulunan hava gibi yalıtkan bir tabaka boyunca ark oluşturarak boşalmak ve yük farklılığını dengelemeye çalışır.Bu ürün hakkında bizimle iletişim kurabilirsiniz :