Statik elektrik sanayide birçok faydalı ve önemli alanda kullanılmaktadır. Statik elektrik imalat endüstrisinde kalite, zaman ve işçilik giderlerinin azaltılarak; üretim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi ve çalışan personelin yaralanması gibi sorunların üstesinde, statik elektrik yükleme sayesinde gelebilmektedir. Yine statik elektriğin alınması suretiyle; makinelerin ömrünün uzatılması, amortisman giderlerinin minimize edilmesi ve böylece önemli gider kalemlerinin ortadan kaldırılabilmesi mümkündür.

Sonuç olarak özetle statik elektrikten sanayide hem statik elektriğin alınması hem de statik elektrik yüklenmesi suretiyle faydanılabilmektedir. Buna göre statik elektrik zımpara kağıdı yapımından, halı ve kadife üretimine, fotokopi makinesinden, otomobil boyama, tarımsal ilaçlamadan hava kirliliğinin kontrol altında tutulmasına kadar birçok sanayi dalında yükleme veya çıkarma prensibine dayanarak kullanılmaktadır.

Statik yükleme sayesinde, kitabın yapıştırma makinesine girerken sayfalarının sabitlenmek üzere, balya halinde kağıdın ya da dışı streç film ile kaplanan dergi, broşür, kılavuz vs. gibi kağıt ürünlerinin streçlenmesi aşamasında sabitlenmesinde makineye kısa süreli de olsa statik elektrik verilmesinden yararlanılmaktadır. İmalat sırasında bir araya getirilen ürünün imalat hızının artma ve azalma ya da otomasyon hatası gibi problemler nedeniyle balya meydana getirmeden kötü istifleme yapılmasının önüne geçilip, düzgün ve kaliteli streçlenmesinde statik elektrik kullanılır.

Son yıllarda imalat sanayinde yaygın bir biçimde kullanılmaya başlayan kalıp içi etiketlemede (IML) teknolojisinde, plastik parçaların imal edilmesi amaçlı enjeksiyon kalıp makinesinin içerisine etiket yapıştırma işleminde yine statik elektrik yüklemeden yararlanılmaktadır.

Statik elektrikten yükleme veya alınma suretiyle faydalanılmasında bugün birçok statik yükleyici ve statik elektrik önleyici cihazlar kullanılmaktadır.Bu ürün hakkında bizimle iletişim kurabilirsiniz :